Dzisiaj jest: 4.8.2020, imieniny: Dominiki, Dominika, Protazego

Łomża: Zapamiętajmy te daty

Dodano: 2 lata temu Czytane: 347 Autor:

15 i 31 grudnia to niezwykle ważne daty dla środowiska sportowego Łomży.

Łomża: Zapamiętajmy te daty

Do połowy grudnia można bowiem zgłaszać kandydatury zawodników do stypendiów sportowych prezydenta Łomży.

Natomiast do końca grudnia przyjmowane będą wnioski do Łomżyńskiego Laura Sportowego, czyli nagród prezydenta Łomży w dziedzinie sportu. 


O szczegółach obydwu inicjatyw informuje Urząd Miejski w Łomży:

"Stypendia sportowe przyznawane są osobom fizycznym reprezentującym Miasto Łomża i osiągającym wysokie wyniki w sporcie we współzawodnictwie krajowym lub międzynarodowym w dyscyplinach indywidualnych lub grach zespołowych. Może być przyznane osobom, które ukończyły 18 lat i są mieszkańcami Łomży lub uczą się, studiują w Łomży, posiadają licencję polskiego związku sportowego, wynik sportowy osiągnęły w barwach klubu sportowego mającego swoją siedzibę w Łomży, który jest członkiem polskiego związku sportowego, biorącym udział w Systemie Sportu Młodzieżowego lub działającym w sporcie olimpijskim, paraolimpijskim. Uprawnionymi do składania wniosków o przyznanie stypendiów są kluby sportowe działające i mające siedzibę w Łomży. Wnioski należy składać w Centrum Współdziałania Społecznego Urzędu Miejskiego (ul. Farna 1), do 15 grudnia roku, w którym osiągnięty został wysoki wynik sportowy. Złożone wnioski zaopiniuje Łomżyńska Rada Sportu i przekaże je do akceptacji Prezydentowi Miasta.

Łomżyński Laur Sportowy jest nagrodą Prezydenta Łomży za wyniki sportowe osób lub zespołów sportowych reprezentujących kluby sportowe mające swoje siedziby w Łomży. Przyznawany jest w kategoriach: sportowiec, drużyna, talent, trener, sponsor. Może być przyznany również za: całokształt działalności w sporcie łomżyńskim, postęp w dążeniu do mistrzostwa sportowego, inne osiągnięcia sportowe, wyniki klubów we współzawodnictwie sportowym dzieci i młodzieży. Kandydatów do nagród mogą zgłaszać łomżyńskie kluby sportowe, stowarzyszenia sportowe i szkoły, redakcje prasowe, radiowe, telewizyjne i internetowe mające swoją siedzibę (lub siedzibę swoich przedstawicielstw) w Łomży oraz Łomżyńska Rada Sportu. Wnioski o przyznanie nagród należy składać w Urzędzie Miejskim, Stary Rynek 14, 18-400 Łomża, w terminie do 31 grudnia każdego roku za wyniki osiągnięcia w danym roku. Wniosek powinien zawierać:

1) dane podmiotu składającego wniosek (nazwa, adres) i podpis osób upoważnionych do reprezentowania,

2) dane osobowe kandydata/ki (imię i nazwisko, miejsce i datę urodzenia, miejsce zamieszkania, miejsce pracy lub nauki oraz PESEL) lub precyzyjne określenia zespołu sportowego, w tym składu osobowego jw.,

3) informacje o uzyskanych wynikach sportowych,

4) informacje o posiadanej klasie sportowej w sportach indywidualnych albo o klasie rozgrywkowej w zespołowych grach sportowych.

Ostateczną decyzję, o przyznaniu, rodzaju i wysokości nagród pieniężnych podejmuje Prezydent Łomży. Wręczenie laurów odbywa się podczas Łomżyńskiej Gali Sportu w terminie do 15 lutego każdego roku.


Szczegółowe informacje o wnioskach znajdziecie Państwo TUTAJ.