Dzisiaj jest: 4.8.2020, imieniny: Dominiki, Dominika, Protazego

Łomża: Ministerstwo czeka na oferty

Dodano: 2 lata temu Czytane: 400 Autor:

Ministerstwo Sportu i Turystyki zamierza dofinansować organizację zajęć sportowych.

Łomża: Ministerstwo czeka na oferty

Restort rozpoczął nabór na dofinansowanie w 2019 roku organizacji zajęć sportowych dla uczniów w ramach zadania „Sport dla Wszystkich” - „Upowszechnianie sportu dzieci i młodzieży”


Na dofinansowanie organizacji zajęć przeznaczono kwotę w wysokości 28,86 mln zł!


Dofinansowywane będą następujące zadania:

1. Zajęcia sportowe dla uczniów, ukierunkowane na upowszechnianie sportów zimowych.

2. Zajęcia sportowe dla uczniów organizowane w ramach Programu powszechnej nauki pływania „Umiem pływać”.

3. Zajęcia sportowe dla uczniów z elementami gimnastyki korekcyjno-kompensacyjnej.


Ministerstwo przeznaczyło na ten cel ze środków Funduszu Zajęć Sportowych dla Uczniów w roku 2019 kwotę 28,86 mln zł.


O przyznanie dofinansowania w ramach realizacji zadań, mogą ubiegać się: 

- kluby sportowe działające w formie stowarzyszenia,

- inne organizacje pozarządowe, które w ramach swojej statutowej działalności realizują zadania z zakresu upowszechniania kultury fizycznej wśród dzieci i młodzieży,

- jednostki samorządu terytorialnego.


Terminy składania wniosków:

Wnioski należy składać do 2 listopada 2018 r. osobiście, drogą pocztową lub w formie przesyłki kurierskiej.

- O terminie złożenia wniosku decyduje data stempla.

- Wniosek wraz z załącznikami należy wypełnić elektronicznie, w systemie AMODIT.

- Wnioski i załączniki należy przygotować w oparciu o założenia zawarte w ogłoszeniu oraz – w przypadku zadania nr 2 – zawartych w programie powszechnej nauki pływania „Umiem pływać”.

- Po wypełnieniu elektronicznego formularza wniosku wraz z załącznikami należy go wydrukować, podpisać, opieczętować i wysłać (w przypadku składania wniosku na więcej niż jedno zadanie – każdy w oddzielnej kopercie) na adres:

Ministerstwo Sportu i Turystyki, Departament Sportu dla Wszystkich,
ul. Senatorska 14, 00-082 Warszawa, z dopiskiem na kopercie:
„Zajęcia sportowe dla uczniów - 2019”


Szczegółowe informacje znajdują się w Biuletynie Informacji Publicznej MSiT: https://bip.msit.gov.pl/bip/finansowanie-zadan/sport-powszechny/2018-rok/2411,Konkurs-na-dofinansowanie-w-2019-roku-organizacji-zajec-sportowych-dla-uczniow-w.html