Dzisiaj jest: 4.8.2020, imieniny: Dominiki, Dominika, Protazego

Łomża: Zmiany w regulaminie stypendiów

Dodano: 2 lata temu Czytane: 377 Autor:

Do Rady Miasta Łomża trafiły propozycje zmian w regulaminie przyznawania stypendiów sportowych.

Łomża: Zmiany w regulaminie stypendiów

Prezydent Łomży Mariusz Chrzanowski wnosi o zmianę zapisów trzech artykułów w regulaminie przyznawania stypendiów sportowych za szczególne osiągnięcia sportowe.


Propozycjami zmian zajmą się teraz radni Łomży podczas zaplanowanego na 16 stycznia posiedzenia rady miasta.


Zgodnie z wnioskiem prezydenta zmianie ulegną zapisy artykułu nr 3. Po zmianach ustęp 7. ma brzmieć: „Stypendium wypłacane jest na podstawie decyzji Prezydenta Miasta Łomża”. Natomiast ustęp 8. przyjmie następującą treść: „Stypendia wypłaca się do 10 dnia każdego miesiąca następującego po miesiącu za który przysługuje stypendium. W uzasadnionych przypadkach stypendia będą mogły być wypłacane w kolejnym miesiącu z wyrównaniem za miesiące poprzednie”. Zmiany dotkną także ustęp 9., który po ewentualnym przyjęciu zmian będzie brzmiał: „Wypłaty stypendium dokonuje się na rachunek bankowy wskazany przez stypendystę w oświadczeniu”.

Ja wskazuje prezydent proponowane zmiany mają charakter porządkujący i upraszczają procedury związane z wypłacaniem stypendiów. I aż szkoda, że w wniosku tym nie znalazł się zapis traktujący rozgrywki ligowe tenisa stołowego jako dyscyplinę drużynową a nie indywidualną.